Profit Management

Bevinco

Med Bevinco tjänsten kan du snabbt inventera, men det är bara halva lösningen. Vår programvara matchar dessutom inventeringen till POS system, så att du kan se förluster på enskilda varumärken.

 • Få full kontroll på lager, förbättra verksamhetens lönsamhet genom bättre kontroll och reducerat svinn. Vår online programvara är det ledande systemet för Hotell och restaurangbranschen för att på enkelt sätt att inventera på med vår app på iPod. Slipp alla tidskrävende processer, enkla og geniale rapporter som vill ge er full översikt på alla lager. Fölg enkla barer, personal og skift. Med full training vill ni administrera systemet efter en dag. Vi finns alltid som en trygghet i bakgrunden för att supportera. Vi jobbar för att din verksamhet skall lyckas.

  VI GARANTERAR ATT VI KAN SÄNKA DINA KOSTNADER!

  Genom att väga alla öppna flaskor, räkna alla oöppnade flaskor och jämföra dem direkt med POS försäljningen, så tillåter vårt program att du, segmenterat ända ner på spritmärke, se hur din barpersonal presterar. Du kan till och med koppla spill till enskilda bartenders vid behov något som endast är möjligt med ett inventeringssystem som vårt, som väger varje öppen flaska.

  Vi startar varje nytt sammarbete med en hel del konfidensiella gennomgångar för att samla data och kartlägge möjliga områder var det är användning för våra produkter.

  Med hjälp av vår app till iPod, iPhone och iPad vill du inventera fort och enkelt. Vi väger alla öppna flaskor med vår integrerade våg och resultatet visas i cl och kronor på var enkel varulinje.

  VARFÖR VÄLJA BEVINCO?

  • Helt osynligt för dina gäster
  • Innehåller hela barens inventering öl, vin och sprit • Vi utbildar dig och din personal • Rapporter helt ned i ML på alla varer
  • Minnemera svinn
  • Ök förtjänsten

Vill du veta mer om Bevinco?

Vi träffar gärna er så vi kan berätta mera.