Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

3 tips for å jobbe mer effektivt i hotell og restaurant!

Det kan være både krevende og vanskelig å organisere et godt arbeidsmiljø i en restaurant eller hotell. God planlegging og organisering er viktig. Derfor har Profit Management samlet tre tips om hvordan du kan bedre jobbe effektivt i din bedrift.

1. Fokuser på det viktigste

Står du foran det store valget om å omforme og effektivisere arbeidsprosessene på din arbeidsplass kan den gode tanke ofte ta litt overhånd. Det er fort gjort at man ser mange små detaljer som kunne gjøres litt bedre, kjappere eller annerledes. Men dette kan ikke bare lede til et negativt fokus men også til at bedriften bruker unødvendig mye energi til ingen nytte. Derfor er det første du bør gjøre for å effektivisere arbeidet å sette deg ned sammen med kolleger, styremedlemmer og annet aktuelt personale og identifisere hvilke prosesser som faktisk bidrar til at dere kommer nærmere bedriftens mål. Så er jobben og fokusere på å fullføre disse prosessene optimalt.

2. Sett opp tydelige ansvarsområder

Det høres kanskje banalt ut men å fordele tydelig yrkesroller med tydelige grenser for akkurat den rollens ansvarsområder kan være avgjørende for en arbeidsplass. Flytende ansvarsområder kan føre til at dine ansatte opplever at deres kompetanse ikke kommer til nytte på en skikkelig måte, som igjen kan bidra til konflikter og stress. Derfor bør alle ansatte få en fullverdig stillingsbeskrivelse og oppmuntres til å benytte seg av sine personlige egenskaper.

3. Effektiviser salget = Minimer svinnet

Det er mulig å effektivisere det målbevisste arbeidet på flere plan, hvor det viktigste er salget. Det er mulig å gjøre på mange forskjellige måter. Ett av vde beste måtene for både miljøet og bokføringen er faktisk å minimere svinnet. Aller råvarer som ikke benyttes eller kastes etter at de er tilberedt, mat som drikke, hadde jo egentlig ikke behøvd å gå til spille. Dessuten er det en form for svinn å miste kunder på grunn av at de blir dårlig møtt, bristende kassehåndtering eller alt for lang ventetid. Heldigvis går alle disse punktene å forbedre i stor grad – uten noen større anstrenging for deg eller dine ansatte.

Effektiviser arbeidet med Profit Management

Vi på Profit Management tilbyr flere tjenester som ser til at din restaurant eller ditt hotell maksimerer sjansen for å gå med overskudd.  Bevinco, Measuring Cup og Bevchek er alle tre tjenester som hjelper deg å motvirke svinn, overskjenking eller et for stort innkjøp av råvarer som kan klassifiseres som mat eller drikke. Vil du evaluere kundens totalopplevelse uten å tvinge kunden til å fylle ut et kjedelig spørreskjema er Profit k-control noe for deg, ettersom denne tjenesten sender profesjonelle konsulenter på uanmeldte besøk for å objektivt evaluere akkurat den delen av din virksomhet som du vil undersøke. Kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift.