Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Matsvinn i Sverige – hur mycket slänger vi?

Debatten kring matsvinn har växt sig allt större i Sverige. Stora mängder ätbar mat har slängts i onödan senaste århundradet, men nu verkar både privatpersoner och professionella engagera sig för att förhindra det. Men hur ser situationen för matsvinn i Sverige ut idag?

markus-spiske-139525-unsplash

Vad är matsvinn?

Matsvinn kan definieras på flera olika sätt, beroende på vem det är som handhar maten. En generell begreppsförklaring är att matsvinn är livsmedel som producerats för att förtäras av människan, men som av en eller annan anledning inte gör det. Det är alltså inte detsamma som matavfall, då det inte ska räknas som mat som från början avsetts att ätas av människor. Men privatpersoner kan se på matsvinn som det där mjölkpaketet som slängdes eftersom bäst före-datumet hade gått ut, arbetsmän i restaurangbranschen kan tänka på det som när matplaneringen gått fel eller beställningen inte lades rätt, och i distributionsledet kan matsvinn motsvara att varor inte förvarats i rätt temperatur och därför måste slängas enligt lag, eller att butikschefer tycker att en matvara inte kan säljas på grund av estetiska skäl.

Hur ser matsvinnet i Sverige ut?

2014 slängdes ungefär 1 278 000 ton ätbar mat i Sverige. Detta är hisnande siffror, som trots det verkar förhållandevis små bredvid den globala siffran 1,3 miljarder ton. Dock bör man ha i åtanke att Sverige befinner sig på nästintill samma nivå som de rikaste länderna i världen, där i genomsnitt en tredjedel av all ätbar mat åker direkt ned i soptunnan. Dessutom står svenska konsumenter ofta för en stor del av matsvinnet.

Vad görs och vad behöver göras i Sverige för att motverka matsvinn?

På statlig nivå finns en handlingsplan, som tagits fram av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Åtgärderna som presenteras däri berör hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till diverse slutkonsumenter. Det är av stor vikt att den här typen av ingripanden sker, men även lägre instanser behöver agera. Privat handlar det främst om att bli medveten om sitt eget matsvinn och utforska sätt att minska det, för att förbättra situationen. På företagsnivå  uppkommer allt fler produkter och tjänster som gör det lättare för flera olika typer av konsumenter att reducera sitt svinn. Vi på Profit Management har flera tjänster för att ditt företag i hotell-, restaurang- och krogbranschen ska minska på både dryckes- och matsvinnet och öka lönsamheten. Med tjänsten Measuring Cup kan ert kök utnyttja varje inhandlad råvara till max. Den är enkel att administrera, maximerar er vinst och minskar ert matsvinn.

Är du nyfiken på vad Profit Management kan göra för ditt företag? Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig!