Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vad är inventering?

Inventering är ett ord som de flesta inom hotell- och restaurangbranschen är bekanta med. Men vad betyder det egentligen? Vad är inventering? Och hur ska en krog göra inventeringen enklare? Profit Management har svaret!

inventering

Vad är inventering, egentligen?

En inventering är ett slags observationsundersökning, eftersom man under en inventering samlar in data och information om det som studeras. När företag och lager inventerar räknar man antalet varor och verktyg man har av varje enskild produkt. Inom restaurangbranschen ger detta en god överblick över vilka varor man har, vad som behöver köpas in och om det eventuellt finns ett problem med svinn som skulle kunna lösas. 

Hur ofta ska man inventera?

Huvudsakligen alla företag som har något slags lager måste utföra regelbundna inventeringar. Under vilka precisa datum inventering ska ske finns inga särskilda regler om, men inventeringen måste på de allra flesta företag äga rum en gång om året. Om du inte vet när du ska planera in det, kan en bra hållpunkt vara att utföra inventeringen under räkenskapsårets sista dag. 

Vad ska man tänka på vid en inventering?

Det finns många saker att tänka på inför, under och efter ett inventeringsarbete. Här är tre sammanfattande punkter med tips:

  • Före en inventering
    Se till att ha ordning och reda i inventeringslokalerna innan arbetet drar igång. Allra enklast är så klart att aldrig låta ordningen bli undermålig, så att det dagliga arbetet också förenklas och extra insatser inför inventeringen inte behöver göras.
  • Under en inventering
    Tydlig bokföring är A och O. För att inventering ska vara lätt att tolka och ha data som är enkla att förstå senare, måste märkningen vara begriplig. Och kom ihåg att använda samma enhet genom hela inventeringsarbetet. 
  • Efter en inventering
    Låt inte inventeringen samla damm, utan använd resultaten. Följ upp eventuella inventeringsdifferenser och justera prissättningen vid behov. 

Inventering ska vara enkelt

Det bästa finventeringstipset för restauranger är att använda automatiserade och branschanpassade verktyg. Profit Managements tjänst Measuring Cup gör det exempelvis möjligt för din personal att servera exakt den mängd mat som kunden kommer servera, minskar ert svinn och kortar inventeringstiden. Och med appen Bevinco utförs en lagerinventering av dryck- och matvaror snabbare än någonsin – samtidigt som du automatiskt får analyser och lagerdata du inte kan ta fram på annat sätt. Appen jämför all funnen data med aktuell försäljning och kan dessutom upptäcka svinn på enskilda produkter – utan att du behöver räkna ett enda tal själv.   

Välkommen att kontakta Profit Management för att göra arbetet med din inventering lättare.